Qualified Logistics es beneficiarà dels Fons Europeus, per al seu projecte de reducció d’emissions.

febr. 15, 2023

L’any passat, des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través del Reial decret 983/2021 del 16 de novembre, van activar la transferència de 400 milions d’euros dels fons europeus de recuperació a les comunitats i ciutats autònomes, per a impulsar la descarbonització del transport professional per carretera. El principal objectiu del qual radicava en la descarbonització i digitalització de la mobilitat per a millorar la qualitat de l’aire a les ciutats i mitigar el soroll, les emissions i la sinistralitat.

Els objectius de la línia d’inversió són impulsar la transformació del parc de vehicles pesants de transport de mercaderies i de viatgers, incentivar la penetració a Espanya de tecnologies per a la propulsió de vehicles que utilitzin energies alternatives i accelerar la reactivació industrial i el sector de l’automoció, afavorint la descarbonització de les flotes i la millora de la qualitat de l’aire en els entorns metropolitans.

Per aquest motiu, des de Qualified Logistics i gràcies al suport financer de la unió europea s’ha pogut adherir al programa de achatarramiento de vehicles. Permetent substituir els vehicles més contaminants de l’empresa, per uns altres de més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Aquestes ajudes provinents de la unió europea permetran a Qualified Logistics continuar creixent mantenint les seves 3 claus estratègiques la digitalització, sostenibilitat i el canvi cultural, amb els seus objectius d’aconseguir la màxima sostenibilitat del transport, disminuint la seva dependència als combustibles fòssils i i afavorint la descarbonització.